Baptista szociális szolgáltatók szakmai fejlesztése a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében

Célok és vállalások

A projekt fő, hosszú távú célkitűzése:

A projekt célja olyan, hosszabb távon fenntartható, egyedi szervezetműködtetési eszközök bevezetése, fejlesztése, melyek segítik a Magyarországi Baptista Egyházat és a Baptista Szeretetszolgált EJSZ-t, mint fenntartókat, hogy intézményeikben hatékonyabb működésre tegyenek szert az információáramláson, új szakmai módszerek kidolgozásán, eljárások bevezetésén, azok optimális hátterének kialakításán keresztül. Ezzel az érintett intézmények szolgáltatásainak színvonalát emeljük, és így megvalósul a szociális szolgáltatásaink minőségének javítása.

A hosszú távú célok a következő részcélokon keresztül valósulnak meg:

  • hosszú távú szervezetfejlesztési és szakmai fejlesztési stratégia kialakítása, amely kijelöli az adott szervezetek fejlődési, fejlesztési irányait.
  • szervezeteink folyamatos megújulása, a szervezeti és ezáltal az ellátási struktúra, alkalmazott szakmai módszerek fejlesztése
  • a szakmai munkát megalapozó pénzügyi, humán erőforrás gazdálkodás egységes alapokra való helyezése, elektronizálása,
  • a szakmai munkánk metódusainak fejlesztése és új metódusok bevezetése a szükségletek figyelembe vételével
  • a szervezeti tudás és ez által a szervezet megújítása a felső és a középvezetők részére szervezett képzéseken keresztül.
  • olyan szakmai anyagok elkészítése, amelyek az ellátási folyamatok minden szakaszában segítik az ellátottakkal közvetlenül foglakozó munkatársak mindennapi szakmai feladatellátását
  • a szakmai dolgozók számára új ismeretek, készségek, képességek átadása
  • a hasonló, vagy azonos profilú intézmények, illetve az ott folyó munka megismerése által a jó gyakorlatok beazonosítása és széles körű elterjesztése 
  • a szerzett tapasztalatok alapján új módszerek, technikák kidolgozása, új kapcsolatok építése, civil szervezetekkel, más intézményekkel közös programok szervezése
  • a mindennapi szakmai munka folyamatos kontroljának a kialakítása a minőségi szolgáltatások és munkavégzés biztosításának érdekében.