Baptista szociális szolgáltatók szakmai fejlesztése a minőségi szolgáltatás erősítése érdekében

A projekt keretében elkészült dokumentumok

A térségekben tapasztalható eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez igazodó szolgáltatási eszközök bevezetését, az egyedi, belső működési hatékonyságot támogató, az intézményfenntartó több feladatellátási helyét érintő szervezetfejlesztési intézkedések:

 • 1/c  Intézményi teljesítménymenedzsment
  Eredményorientált intézményi teljesítménymenedzsment kialakítása, működtetése 
 • 1/h/2 Szakmai kutatások, elemzések
  Szakmai kutatások, elemzések készítése a baptista szociális fenntartók tudásbázisának fejlesztése érdekében
 • 1/h/3 A támogatott lakhatás
  A támogatott lakhatás országos szakmai műhelymunka-hálózat létrehozása és működtetése a MBE Módszertani Központ szervezésében

Eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez igazodó szolgáltatási módszerek kidolgozása, bevezetése, alkalmazása:

 • 2/a tevékenység
  Az egyéni intézményi tudás kialakítása: saját jó gyakorlat-tár létrehozása, más intézmények jó gyakorlatainak megismerése, összegyűjtése, intézmények közti tapasztalatcsere megvalósítása
 • 2/b tevékenység
  Saját jó gyakorlatok adaptációra való felkészítése, széles körben történő megismertetése, elterjesztése
 • 2/c tevékenység
  Megelőzésre, prevencióra, észlelésre irányuló feladatellátás szolgáltatásának erősítése

 

 • 2/i tevékenység
  Egyházi és civil szervezetekkel közös szakmai tevékenységek kialakítása, kölcsönös segítségnyújtásra alapuló tevékenységek megvalósítása.
 • 1. metódus
  Szociális munka gyakorlatában használható módszertani szakmai anyag kidolgozása és bevezetése a siket célcsoporttal való foglalkozásra
 • 2. metódus
  Befogadás (Elhelyezés) az idősek otthonába metódus fejlesztése a begyűjtött jó gyakorlatok felhasználásával
 • 3. metódus
  Ápolás az idősek otthonában metódus fejlesztése különös tekintettel a demens és fogyatékkal élők életminőségének javítására

1. tevékenységi csoport

A térségekben tapasztalható eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez igazodó szolgáltatási eszközök bevezetését, az egyedi, belső működési hatékonyságot támogató, az intézményfenntartó több feladatellátási helyét érintő szervezetfejlesztési intézkedések:

1/c Intézményi teljesítménymenedzsment

Eredményorientált intézményi teljesítménymenedzsment kialakítása, működtetése 

Elkészült dokumentumok:

1/h/2 Szakmai kutatások, elemzések​

Szakmai kutatások, elemzések készítése a baptista szociális fenntartók tudásbázisának fejlesztése érdekében

Elkészült dokumentumok:

1/h/3 A támogatott lakhatás

A támogatott lakhatás országos szakmai műhelymunka-hálózat létrehozása és működtetése a MBE Módszertani Központ szervezésében

Elkészült dokumentumok:

2. tevékenységi csoport

Eltérő gazdasági és társadalmi fejlettséghez igazodó szolgáltatási módszerek kidolgozása, bevezetése, alkalmazása:

2/a tevékenység

Az egyéni intézményi tudás kialakítása: saját jó gyakorlat-tár létrehozása, más intézmények jó gyakorlatainak megismerése, összegyűjtése, intézmények közti tapasztalatcsere megvalósítása

Elkészült dokumentumok:

2/b tevékenység

Saját jó gyakorlatok adaptációra való felkészítése, széles körben történő megismertetése, elterjesztése

Elkészült dokumentumok:

2. tevékenységi csoport / A szolgáltatási metódusok bevezetésének lépései

1. metódus

Szociális munka gyakorlatában használható módszertani szakmai anyag kidolgozása és bevezetése a siket célcsoporttal való foglalkozásra

Elkészült dokumentumok:

2. metódus

Befogadás (Elhelyezés) az idősek otthonába metódus fejlesztése a begyűjtött jó gyakorlatok felhasználásával

Elkészült dokumentumok:

3. metódus

Ápolás az idősek otthonában metódus fejlesztése különös tekintettel a demens és fogyatékkal élők életminőségének javítására

Elkészült dokumentumok: